Onderwijskundige identiteit


Thematisch onderwijs

Door thematisch te werken leg je belangrijke dwarsverbanden, ook in je hersenen!
De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren.
Bij Alles-in-1 worden alle vakken en vaardigheden, met uitzondering van rekenen, handschrift ontwikkeling en bewegingsonderwijs, in thematische samenhang aangeboden.


Betekenisvol

Wanneer kinderen betrokken en gemotiveerd zijn, zijn alle opbrengsten beter. Door samenhangend onderwijs, schep je tijd in je rooster en ontstaat er ruimte voor de broodnodige afwisseling in werkvormen, eigen keuzes en vaardigheden. Daarnaast biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden. Zo hoeft geen kind op zijn tenen te lopen of te weinig uitdaging te ervaren.

Door kinderen serieus te nemen in wat ze nodig hebben om zich breed te kunnen ontwikkelen, zullen ze zich gehoord en gezien voelen. Gevolg daarvan is dat kinderen beter in hun vel zitten, meer leren en er minder conflicten ontstaan.

Bij Alles-in-1 worden taal, spelling en lezen gekoppeld aan de thematische teksten, verhalen en gedichten. Daarnaast komen de thematische begrippen ook terug bij expressie en praktische vaardigheden. Zo worden de woorden en begrippen binnen een logische context herhaald en gekoppeld aan een ervaring.


Leerstijlen

Kinderen leren op verschillende manieren. Alles-in-1 biedt dagelijks afwisseling in werkvormen en vaardigheden waarbij een beroep wordt gedaan op cognitieve, sociale, creatieve, praktische of onderzoekende kwaliteiten. Via spel en spelen, kijken en luisteren, denken en doen, lezen en leren, alleen of in gesprek, met tweetallen, in kleine groepjes of klassikaal komt u tegemoet aan de natuurlijke behoefte van ieder kind, om op verschillende manieren te leren.


Zelfstandig werken

Op onze school werken we met weektaken, al dan niet in circuitvorm.  Dit kunnen taken zijn uit alle vakgebieden. Er zijn taken die zelfstandig, in tweetallen of in groepjes uitgevoerd moeten worden. De weektaak wordt gemaakt op 3 niveaus, zodat alle kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen werken.