De Lisbloem

De Lisbloem is een kleinschalige, basisschool in de wijk 'Meerenburgh'. De sfeer is open, veilig en vriendelijk. Samen met ouders en leerlingen zorgen we voor goed en modern onderwijs. We streven naar verbetering waar het kan en behouden wat goed is. Onze visie is helder en duidelijk beschreven. Oudertevredenheid is voor ons erg belangrijk en leidt vaak tot een eerste kennismaking met onze school voor ouders die een passende school zoeken voor hun kind.

Rijk onderwijsaanbod

Wij bieden kinderen een rijk onderwijsaanbod door het geven van thematisch onderwijs. Hiervoor maken we gebruik van de methode Alles in 1. Deze methode gaat uit van leren op verschillende manieren. Vanuit een boek maar ook door te ervaren, te doen en te ontdekken. Verschillende vaardigheden worden aangesproken en kinderen worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken en in te zetten.

Moderne lesmethoden

De methoden die wij gebruiken zijn modern en aangepast aan de huidige tijd waarin wij leven. Dat betekent dat we niet alleen kennis overdragen maar daarnaast aandacht vestigen op  ‘kritisch denken', 'creatief denken', 'oplossingsgericht denken' en 'het aanleren van ict-basisvaardigheden'.

Team 

Het team van de Lisbloem heeft een duidelijke visie op onderwijs. Hierbij stemmen we het aanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. En hier zijn we trots op. Ook het team haalt het uiterste uit zichzelf en ontwikkelt belangrijke vaardigheden structureel middels scholing en studiedagen.

Goede resultaten

Wij geven les op verschillende niveaus en stemmen het aanbod af op de onderwijsbehoeften van kinderen.  We maken kinderen bewust van hun eigen leerproces en dit heeft zichtbaar resultaat op de opbrengsten. Resultaten zijn zelden een verrassing, omdat wij de ontwikkeling van het kind op de voet volgen.

Veiligheid

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als ze zich veilig voelen op school. Veiligheid staat dan ook hoog in het vaandel op de Lisbloem. Het pedagogisch klimaat op De Lisbloem kenmerkt zich door respect, zorgen voor elkaar/de leefomgeving en jezelf kunnen zijn.