ICT

ICT en onderwijs

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om les op maat. De inzet van ICT is daarbij cruciaal.

Basisvoorwaarden voor goed ICT onderwijs

De Lisbloem is voorzien van een kwalitatief goed wifi netwerk, digitale schoolborden en chromebooks voor kinderen vanaf groep 5 en tablets voor groep 1 t/m 4. 

Snappet

Dit schooljaar werken de groepen 3 en 4 met tablets bij het vak rekenen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met chromebooks. Zij werken in de digitale omgeving van Snappet.

 

Over Snappet

Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Een totaaloplossing voor alle kernvakken voor groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs. Kinderen werken opSnappet-tablets of op devices van de schoolVerhogen motivatie:

Kinderen kunnen hun eigen leeropbrengsten volgen en hun eigen doelen inzien. Door zichzelf te ‘volgen’ en dus ook vorderingen te zien, wordt de motivatie vergroot.Daarnaast werkt het werken op tablets motiverend, blijkt uit ervaring in de proefperiode.

Snappet past bij onze visie 

Kinderen zijn verantwoordelijk voor eigen leren:

Kinderen krijgen direct feedback op hun handelen in de les en hebben zicht op de leerdoelen zodat het inzichtelijk is waar zij aan kunnen werken om beter te worden.Het  rapport dat Snappet laat zien aan kinderen, is een aanleiding voor gerichte leergesprekken tussen leerling/leerkracht. Kinderen hebben tijdens de leergesprekken behoefte aan goed geformuleerde doelen en het rapport van Snappet  wordt gebruikt als uitgangspunt. 

Leerkracht geeft snel en gericht leiding en hulp:

De leerkracht kan de leerlingen tijdens de les volgen en ingrijpen waar extra hulp en sturing nodig is.

De rapportages uit Snappet zijn uitgangspunt voor groepsoverzichten en groepsplannen. Deze worden regelmatig geëvalueerd en eventueel aangepast. 

De opbrengsten gaan omhoog:

Doordat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken, gemotiveerder zijn, inzicht hebben in hun eigen vorderingen en betere begeleiding krijgen van de leerkracht zullen de resultaten verbeteren.

De leerkracht blijft leidend in het aanbod, de begeleiding en het doorvoeren van interventies.