Thematisch onderwijs

De kracht van Alles-in-1

Alles-in-1 is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur  komen in logische samenhang aan bod. Ook voldoet Alles-in-1 aan alle eisen en wensen die er aan het onderwijs worden gesteld. Alles-in-1 maakt onderwijs krachtig en betekenisvol.

Motiverend

Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door de vakken binnen één thema te houden, is ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld.
Daarnaast biedt Alles-in-1 veel differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen:

Talenten

Alles-in-1 komt tegemoet aan de verschillende manieren van leren en kinderen kunnen hun
talenten laten zien. Dit heeft als gevolg dat kinderen zich bewust worden van hun eigen leerstijl en zich meer betrokken voelen bij hun eigen leergedrag en vorderingen.

De meerwaarde van samenhangend onderwijs
  • De leerstof is logisch, effectief en efficiënt.
  • De motivatie en het leerrendement van kinderen en leerkrachten neemt toe.
  • Kinderen kunnen zich breed en verdiepend ontwikkelen.
  • Door de afwisseling van hoofd-, handen- en hart-activiteiten worden kinderen rustiger en nemen conflicten af.
  • Ouderbetrokkenheid neemt toe, doordat kinderen thuis enthousiast over school vertellen.