Veilige school

Pedagogisch handelen

Het pedagogisch handelen op De Lisbloem kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Wij leren leerlingen hun gevoel van (on)veiligheid bespreekbaar te maken bij de leerkracht of een ander waar zij het gevoel hebben hun verhaal mee te willen delen.  

De school probeert incidenten te voorkomen. Daarvoor is een veiligheidsplan aanwezig op school. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Er is een gedragsprotocol dat ingezet kan worden bij herhaaldelijk overschrijden van de regels. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Alle scholen van de Sophia Stichting zijn in de achterliggende jaren ‘gezonde school’ geworden, met de uitwerking van het thema ‘relaties en seksualiteit’ en zelfgekozen aanvullende thema’s.