Verlofregeling

Vakantie

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om, mag uw kind niet zomaar van school wegblijven. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk. Deze vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht: rbl-hollandrijnland.nl.

Extra vrij

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen.

U moet hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Ook voor sommige religieuze (niet Christelijke) feesten mogen kinderen maximaal één dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school.