Levensbeschouwelijke identiteit


Mijn plek in de wereld

Op onze school zijn alle kinderen welkom. Ouders kiezen voor de Lisbloem vanwege onze identiteit, de sfeer, positieve ervaringen van ouders en de afstand van huis.​De christelijke waarden zijn voor ons een inspiratiebron. Wat dit betekent? Uw kind ontdekt bij ons wat zijn of haar gedrag en handelen betekenen voor de omgeving. Heb je oog voor een ander? Respecteer je andermans mening? Kortom, wij hebben aandacht voor een vreedzame samenleving en de rol die uw kind hierin kan innemen.

Dit klinkt heel gewichtig, maar het gaat er natuurlijk gewoon om dat er aandacht is voor elkaar en dat we allemaal op onze eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Eigenlijk heel normaal, maar in de huidige samenleving niet vanzelfsprekend. Wij vinden het wél vanzelfsprekend om de kinderen hier iets over mee te geven. Zodat zij trots zijn op zichzelf en met veel zelfvertrouwen, ook na hun jaren op De Lisbloem, de wereld verder ontdekken. Hoe ziet dit er dan precies uit bij ons op school?


Mijn belevingswereld

We starten de dag met de methode Trefwoord waarin aandacht wordt besteed aan de normen en waarden die wij op De Lisbloem belangrijk vinden. Deze momenten worden door leerkrachten en kinderen als waardevol ervaren. Het is een moment van aandacht voor elkaar. De gebeurtenissen in de wereld worden behandeld op een passende manier. De rol van de kinderen zelf is daarbij een veelbesproken onderwerp. Kinderen ontdekken hoe je je in een groep kunt verhouden, hoe zij als mens willen zijn, wat zij kunnen betekenen in hun omgeving en voor de wereld om hen heen. In de klas, thuis, in de buurt of voor een bepaalde gemeenschap.