Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Lunch

Alle kinderen lunchen op school.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lunchen met hun leerkracht. De groepen 1 en 2 lunchen onder leiding van ouders. Het buitenspelen gebeurt ook onder leiding van ouders.

De kosten van de tussenschoolse opvang bedragen dit schooljaar 30 euro per kind.

Voor- en naschoolse opvang

Unikidz verzorgt voor ons peuteropvang en BSO. Informatie aanvragen en aanmelden kan via hun website www.unikidz.nl

De peuterspeelzaal 'Wigwam' van SPL zit in ons gebouw  (088-3043043 of www.splopvang.nl).