Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Lunch

Alle kinderen lunchen op school.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lunchen met hun leerkracht. De groepen 1 en 2 lunchen onder leiding van ouders. Het buitenspelen gebeurt ook onder leiding van ouders.

De kosten van de tussenschoolse opvang bedragen dit schooljaar 25 euro per kind.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt bij ons op school geregeld door verschillende organisaties:  SKOL en Duimelijntje.  De kinderen worden door hen na schooltijd opgehaald op De Lisbloem

De peuterspeelzaal 'Wigwam' van SPL zit in ons gebouw en waar het kan, wordt er samengewerkt tussen peuters en kleuters. (088-3043043 of www.splopvang.nl.