Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en houding. Dat is breder dan rekenen en taal. Het is belangrijk dat leerlingen laten zien wat zij in zich hebben als het gaat om de basisvakken en dat zij uitstromen naar het VO op het niveau dat bij hen past. Daarnaast vinden we de ontwikkeling van vaardigheden om goed te kunnen leren en een goede leerhouding minstens zo belangijk.

Binnen ons thematisch onderwijs krijgen de leerlingen de kans om hun eigen talenten te ontdekken en in te zetten als het gaat om hun ontwikkeling van hun persoonlijke ontwikkeling, hun creatieve ontwikkeling en hun sociaal emorionele ontwikkeling.