Stel cookie voorkeur in

Identiteit

Onderwijskundige identiteit

Thematisch onderwijs

Betekenis vol onderwijs wordt op De Lisbloem gegeven in de vorm van thematisch onderwijs. Door de vakken in samenhang aan te bieden, leren kinderen op een natuurlijke manier. Daarnaast biedt de methode Alles in 1 kinderen ruimte om zich de lesstof op verschillende manieren eigen te maken. 

GIP

Als onderwijsmodel maken we gebruik van het GIP-model. Dit model komt tegemoet aan de verschillen in onderwijsbehoeften van elke leerling.

Zelfstandig werken

Op onze school werken we met weektaken, al dan niet in circuitvorm.  Dit kunnen taken zijn uit alle vakgebieden. Er zijn taken die zelfstandig, in tweetallen of in groepjes uitgevoerd moeten worden. De weektaak wordt gemaakt op 3 niveaus, zodat alle kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen werken.

Levensbeschouwelijke identiteit

We zijn een christelijke school waarop alle kinderen welkom zijn met verschillende  achtergronden. Ouders kiezen voor de Lisbloem vanwege onze identiteit, de sfeer, de afstand van huis, de positieve ervaringen van andere ouders of andere redenen.‚Äč Kinderen maken op de Lisbloem kennis met verschillende geloven en overtuigingen.

Wij houden rekening met ieders achtergrond en geven op diverse manieren vorm en inhoud aan de christelijke identiteit van de school. We starten de dag met de methode Trefwoord waarin aandacht wordt besteed aan de normen en waarden die wij op De Lisbloem belangrijk vinden. Deze momenten worden door leerkrachten en kinderen als waardevol ervaren, omdat het een moment van aandacht is voor elkaar, de belevingswereld van kinderen wordt besproken en  respect voor elkaar en elkaars mening komt ter sprake . Daarnaast besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen.