Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Lunch

Alle kinderen lunchen op school.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lunchen met hun leerkracht. De groepen 1 en 2 lunchen onder leiding van ouders. Het buitenspelen gebeurt ook onder leiding van ouders.

De kosten van de tussenschoolse opvang bedragen dit schooljaar 25 euro per kind.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt o.a. geregeld door SKOL (0252-418277).