Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Lunch

Alle kinderen lunchen op school.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lunchen met hun leerkracht. De groepen 1 en 2 lunchen onder leiding van ouders. Het buitenspelen gebeurt ook onder leiding van ouders.

De kosten van de tussenschoolse opvang bedragen dit schooljaar 25 euro per kind.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt bij ons op school geregeld door SPL (088-3043043 of www.splopvang.nl. De peuterspeelzaal van SPL zit in ons gebouw en waar het kan, wordt er samengewerkt. Zij zijn bereikbaar onder hetzelfde nummer.

Voor naschoolse opvang kunt u ook terecht bij SKOL  (0252-418277)